Πόση απόλαυση μπορεί να κρύβει ένα τυρί;

Με 40 χρόνια εμπειρίας,
εμείς μπορούμε να σας απαντήσουμε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Με αφετηρία τη Βασιλίτσα της Πίνδου και έδρα τη Νέα Λεύκη Λάρισας, η εταιρεία Βασιλίτσα - Γεώργιος & Απόστολος ΝΟΥΣΙΑΣ Ο.Ε εξελίχθηκε από μια οικογενειακή επιχείρηση σε μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων που σύντομα εδραιώθηκε στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Σημείο σταθμός στην ιστορία της εταιρείας αποτέλεσε το έτος 1967 με την εξαγωγή, για πρώτη φόρα, στην αγορά της Δυτικής Γερμανίας η φέτα με την επωνυμία Βασιλίτσα, ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχές επιχειρήσεις να ακολουθούσουν.

Οι συνεχείς ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Η έλευση του 21ου αιώνα βρίσκει την Βασιλίτσα - Γεώργιος & Απόστολος ΝΟΥΣΙΑΣ Ο.Ε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις, εδραιώνοντας την θέση της στην Ελλάδα και αναζητώντας συνεχώς νέες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία του μικρού οικογενειακού τυροκομείου που με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε μια υπερσύγχρονη γαλακτοβιομηχανία είναι πρωτίστως η ποιότητα των προϊόντων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες απαιτήσεις τις τεχνολογίας, η αναβάθμιση των μηχανημάτων καθώς και η περιβαντολλόγικη ευαισθητοποίηση που διέπει το προσωπικό δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας και προϋποθέσεις βιώσιμής ανάπτυξης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρία παράγει Φέτα (Π.Ο.Π.) και άλλα προϊόντα με τον
παραδοσιακό τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές
και την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η εταιρία Βασιλίτσα - Γεώργιος Και Απόστολος Νούσιας Ο.Ε. παράγει προϊόντα γάλακτος στη μονάδα παραγωγής της στην Νέα Λεύκη Λάρισας. Η εταιρία παράγει Φέτα (Π.Ο.Π.) και άλλα προϊόντα με τον παραδοσιακό τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές και την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Για να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των εγχωρίων και διεθνών πελατών της βασίζεται στις μακροχρόνιες σχέσεις που έχει δημιουργήσει με τους τοπικούς κτηνοτρόφους-προμηθευτές αιγοπρόβειου γάλακτος, στην εμπειρία του προσωπικού της και στην συνεχή εφαρμογή των μεθόδων τυροκομίας, που αποτελούν την τεχνογνωσία της εταιρίας.
Έχει δημιουργηθεί και εξοπλιστεί ένα σύγχρονο εργαστήριο για χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας. Για την τήρηση των παραπάνω αρχών η Διοίκηση της εταιρίας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 και Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας (HACCP) των παραγόμενων προϊόντων.
Διοίκηση και εργαζόμενοι έχουν δεσμευτεί σε διαρκή και συνειδητή προσπάθεια για:
  • Την καθιέρωση στόχων για συνεχή βελτίωση των παραπάνω συστημάτων και την στενή παρακολούθηση μέσω των τακτικών ανασκοπήσεών τους.
  • Την διάθεση των απαραιτήτων πόρων για την σωστή λειτουργία και εξασφάλιση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των παραπάνω συστημάτων.
Η καθημερινή υλοποίηση και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και HACCP είναι υπευθυνότητα του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ), ο οποίος έχει και την εξουσιοδότηση να προσδιορίζει πιθανά προβλήματα και να μεθοδεύει διορθωτικές ενέργειες. Η τελική ευθύνη για την κατανόηση της Πολιτικής Ασφάλειας και Ποιότητας απ’ όλο το προσωπικό της εταιρείας και ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και HACCP ανήκει στη Διοίκηση της εταιρίας και κάθε αναφορά ή αδυναμία επίλυσης κάποιου προβλήματος ή παραπόνου πελατών θα αναφέρεται σε αυτήν.

Love Us? Subscribe Our List!

Εγγραφείτε στη λίστα μας για να ενημερώνεστε για καινούρια προϊόντα, νέα σημεία διανομής και αν θέλετε να παρακολουθείτε την πορεία της εταιρίας μας.